استفاده از شیوه های کسب و کار پایدار: راهنمای جامع – قانون محیط زیست


محیط پویای ،ب و کار امروزی فراتر از سودآوری است. “روش های تجاری پایدار” را می طلبد. بیایید بررسی کنیم که این به چه م،است و چرا برای شرکت های مدرن حیاتی است.

بر اساس دفتر تجارت سبز، پایداری یک نگر، کلیدی برای 90٪ از مدیران ،ب و کار است. بنابراین، پایداری در تجارت به چه م،است؟

پایداری به م،ای تداوم نامحدود در یک سرعت یا سطح معین است. در تجارت، یک نهاد پایدار بدون پایان کار می کند. مسیر دستیابی به این امر پیچیده است و هیچ راه حلی برای همه وجود ندارد. این ابهام منجر به سوء تفاهم شده است. امروزه این موضوع با مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی، ریشه کنی فقر و برابری ،تی گره خورده است. برای مق، با شیوه‌های ناپایدار، معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمر، (ESG) معرفی شده‌اند. در ابتدا برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده بود، اصطلاحات ESG از آن زمان توسعه یافته است.

در حال حاضر، ESG و پایداری ،ب و کار اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، اگرچه این کاملاً دقیق نیست. با توجه به ماهیت گریزان پایداری واقعی ،ب و کار، ESG رویکرد عملی تری را با دستورالعمل های صریح ارائه می دهد. چارچوب ESG معیارهای خاصی را برای سیستم های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی پایدار ایجاد می کند.

برای رونق ،ب و کارها، درک و ادغام پایداری در مدل آنها بسیار مهم است. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

نقش پایداری در ،ب و کار مدرن

پایداری یک افزونه انتخابی نیست، بلکه یک ،صر اساسی از اقدامات تجاری محتاطانه و حسابده است. این تغییر با افزایش تقاضاهای نظارتی، افزایش آگاهی مصرف کنندگان برای محصولات سازگار با محیط زیست، و درک این موضوع که عملیات پایدار سودآوری و مزیت رقابتی را افزایش می دهد، پیش می رود.

پایداری، در زمینه ،ب و کار، به حفظ محیط زیست محدود نمی شود. در حالی که نظارت بر محیط زیست یک ،صر مهم است، پایداری واقعی فراتر از «سبز شدن» است. این یک رویکرد جامع را اتخاذ می کند که عملکرد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و مراقبت از محیط زیست را متعادل می کند. این نتیجه سه گانه به این م،ی است که انتظار می رود ،ب و کارها سودآور باشند، سهم مثبتی در جامعه داشته باشند و اثرات زیست محیطی را به حداقل برسانند.

درک پایداری

پایداری یک اصل برای برآوردن نیازهای فعلی بدون به خطر انداختن توانایی های نسل های آینده برای انجام همین کار است که اغلب به ،وان برابری بین نسلی نامیده می شود. برای ،ب و کارها، تعادل خوبی بین سودآوری و حفظ منابع محیطی و اجتماعی است.

درک پایداری از جهت گیری سود کوتاه مدت پیشی می گیرد. تجسم استراتژی‌های تجاری با چشم‌انداز آینده‌محور، با تمرکز بر رشد و شکوفایی پایدار را تشویق می‌کند. سازمان ها باید بدانند که ادغام پایداری در برنامه استراتژیک خود، استفاده از منابع را بهینه می کند، کارایی را افزایش می دهد و تصویر برند آنها را تقویت می کند. به طور بالقوه می‌تواند ،ب‌وکارها را به رهبران صنعت تبدیل کند، استانداردها را تعیین کند و تغییرات را ایجاد کند، در نتیجه مزیت رقابتی و پایداری بلندمدت آنها را بهبود بخشد.

علاوه بر این، پایداری سه بعد به هم پیوسته را در بر می گیرد – اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، که در مجموع به ،وان “خط سه گانه” شناخته می شوند. ،ب و کارها باید درک کنند که تأثیرات عملیات آنها فراتر از قلمرو اقتصادی به جوامع اجتماعی و محیط زیست گسترش می یابد.

انجام ممیزی پایداری با شیوه های تجاری پایدار

سفر به سمت «روش‌های ،ب‌وکار پایدار» با درک پایداری آغاز می‌شود و پس از آن انجام ممیزی پایداری انجام می‌شود. این بازبینی سیستماتیک، عملیات و شیوه‌های یک سازمان را در نظر می‌گیرد و پایداری را سرلوحه قرار می‌دهد.

یک ممیزی جامع پایداری فراتر از ارزیابی اثرات زیست محیطی صرف است. جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی ،ب‌وکار را بررسی می‌کند، از چرخه عمر محصول و شیوه‌های زنجیره تامین تا شرایط کاری، دستمزدها، شیوه‌های کار، و تأثیرات اجتماعی گسترش می‌یابد.

هدف این ممیزی دوگانه است: شناسایی زمینه‌های بهبود در مسیر سه‌گانه و آشکار ، موانع بالقوه‌ای که می‌توانند مانع از سفر پایداری شوند. یک حسابرسی پایداری دقیق، یک خط پایه بی‌طرفانه برای اندازه‌گیری پیشرفت و اصلاح استراتژی‌ها ایجاد می‌کند.

تعیین اه، برای شیوه های تجاری پایدار

پس از حسابرسی، ،ب و کارها باید اه، واضح و قابل دستیابی را تعریف کنند و آنها را با استراتژی، مأموریت و ارزش های گسترده تر خود هماهنگ کنند و در نتیجه «روش های تجاری پایدار» را به طور یکپارچه ادغام کنند.

بسته به بینش صنعت و حسابرسی، این اه، می تواند طیف گسترده ای از نگر، ها را در بر گیرد. به ،وان مثال، اگر شرکت دارای ردپای زیست محیطی زیادی باشد، اه، ممکن است شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تغییر به سمت انرژی های تجدیدپذیر، به حداقل رساندن ضایعات، یا بهبود بهره وری مصرف آب باشد. اگر پایداری اجتماعی به ،وان یک اولویت ظاهر شود، اه، می‌توانند شامل بهبود ایمنی کارگران، ارتقای تنوع و شمول، افزایش رفاه کارکنان، یا مشارکت فعال در توسعه جامعه محلی باشد.

تدوین طرح پایداری

پس از تعیین هدف، ،ب و کارها باید یک برنامه عملیاتی مشخص برای هدایت به سمت دستیابی به هدف طراحی کنند. این طرح باید وظایف خاص، تعیین نقش ها و مسئولیت ها، تعیین ج، زم، مشخص و تخصیص منابع لازم را با جزئیات مشخص کند.

این طرح همچنین باید شامل استراتژی هایی برای مدیریت ریسک های بالقوه مرتبط با اجرای شیوه های پایدار باشد. به ،وان مثال، مسائل مالی ناشی از سرمایه گذاری اولیه در فناوری های جدید، ریسک های عملیاتی ناشی از تغییرات فرآیند، یا ریسک های شهرت ناشی از ش،ت بالقوه در دستیابی به اه، پایداری.

علاوه بر این، این طرح باید اه، شرکت را برای مشارکت دادن سهامداران مختلف – کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران و جامعه گسترده تر – در سفر پایدار خود بیان کند. این می تواند شامل به روز رس، منظم، مک،سم های بازخورد یا مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری باشد. یک برنامه موثر راه را برای اجرای موفقیت آمیز طرح های پایداری هموار می کند.

اجرای شیوه های پایدار

مهم ترین گام در سفر پایداری، تبدیل برنامه ها به اقدامات ملموس است. ماهیت این اقدامات به اه، پایداری و ماهیت تجاری بستگی دارد. برای مثال، اگر هدف کاهش انتشار کربن باشد، ممکن است سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، اتخاذ فناوری‌های کارآمد انرژی، یا اصلاح لجستیک برای به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شود. ،ب‌وکارها همچنین می‌توانند با تشویق کارمندان به راه رفتن بیشتر، ردپای کربن خود را تا ۷۵ درصد کاهش دهند. اگر پایداری اجتماعی در کانون توجه قرار گیرد، اقدامات می‌تواند شامل بهبود شرایط کار، اجرای شیوه‌های تجارت منصفانه، یا تقویت تنوع و شمول در نیروی کار باشد.

هر قدم کوچک – خواه کاهش مصرف آب، بازیافت ،، تامین مواد از نظر اخلاقی، یا ارتقاء تعادل بین کار و زندگی – به هدف بزرگتر پایداری کمک می کند. در طول سفر، ،ب و کارها باید برای یادگیری، تطبیق و نوآوری آماده باشند. آنها می توانند از ابزارهای دیجیتالی مانند Smallpdf، که امکان اشتراک گذاری و مدیریت اسناد بدون کاغذ را فراهم می کند.

درگیر ، کارکنان

شیوه های پایدار باید در تمام سطوح سازم، نفوذ کند و مشارکت کارکنان در طرح های پایداری را ضروری می کند. این می تواند شامل آموزش آنها در مورد اهمیت پایداری از طریق کارگاه های منظم، جلسات آموزشی، و به روز نگه داشتن آنها در مورد اه، پایداری و پیشرفت شرکت باشد.

،ب و کارها باید کارکنان را تشویق کنند تا رفتارهای پایدار را در وظایف روزانه خود بگنجانند و به ،، که در این زمینه برتر هستند، قدرد، کنند و به آنها پاداش دهند. چنین ابتکاراتی فرهنگ پایداری را در سازمان تقویت می‌کند و کارکنان را توانمند می‌سازد تا به سفیران پایداری در جوامع خود تبدیل شوند.

برقراری ارتباط شفاف

صداقت و شفافیت لنگر سفر پایداری است. ،ب‌وکارها باید به طور فعال اه،، استراتژی‌ها، پیشرفت‌ها، ش،ت‌ها و آموخته‌های پایداری خود را به ذینفعان داخلی و خارجی منتقل کنند. این رویکرد نه تنها اعتماد ایجاد می کند و شهرت را تقویت می کند، بلکه بر تعهد واقعی به پایداری تأکید می کند.

کانال‌های ارتباطی مختلف – خبرنامه‌ها، وبلاگ‌ها، رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های پایداری، جلسات تالار شهر و غیره- می‌توانند برای ارتباط با گروه‌های مختلف ذینفع استفاده شوند. ،ب‌وکارها همچنین باید پذیرای بازخورد و انتقاد سازنده باشند و بینش‌های ارزشمندی برای بهبود ارائه دهند.

نظارت و ارزیابی پیشرفت

،ب و کارها باید به طور منظم عملکرد پایداری خود را نظارت و ارزیابی کنند تا اثربخشی استراتژی های خود را درک کنند. آنها باید از شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) مرتبط با اه، پایداری خود برای اندازه گیری پیشرفت استفاده کنند. با مشاهده پایداری به ،وان یک سفر مداوم بهبود، نه یک مقصد، ،ب‌وکارها می‌توانند از بینش‌های نظارت و ارزیابی برای اصلاح استراتژی‌ها، نوآوری و ارتقای استانداردهای پایداری عملیاتی خود استفاده کنند.

افکار نهایی

ایجاد شیوه های تجاری پایدار یک فرآیند پیچیده است که نیازمند تعهد، همکاری و تکامل مداوم است. با این وجود، سفر به سمت پایداری با ارزش است. نه تنها تصویر عمومی یک ،ب و کار را بهبود می بخشد، وفاداری مشتری را افزایش می دهد و یک محیط کاری هماهنگ تر ایجاد می کند، بلکه می تواند باعث صرفه جویی در هزینه، کارایی عملیاتی و نوآوری شود.

یکپارچه‌سازی پایداری یک تصمیم استراتژیک است که به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا در معرض خطرات، استفاده از فرصت‌ها و دستیابی به موفقیت بلندمدت باشند. این شامل هر جنبه تجاری، از طراحی محصول، تدارکات، عملیات، و تدارکات تا شیوه های منابع انس، و روابط با سهامداران است.

در ا،یستم تجاری کنونی، پایداری دیگر اختیاری نیست. این یک ضرورت رقابتی است. همانطور که گفته می شود، “ما زمین را از اجدادمان به ارث نمی بریم، ما آن را از فرزندان خود به امانت می گیریم.” بنابراین، ما موظف هستیم که اطمینان حاصل کنیم که ،ب و کار ما رفاه نسل های آینده را به خطر نمی اندازد.

برای افزایش پایداری برای موفقیت بلندمدت، ،ب‌وکارها باید دامنه کامل پایداری را درک کنند، آن را با اه، استراتژیک خود هماهنگ کنند، اقدامات مشخصی انجام دهند، کارکنان و ذینفعان را درگیر کنند، به طور شفاف ارتباط برقرار کنند و به طور منظم پیشرفت را بررسی کنند.

ایجاد یک ،ب و کار پایدار یک ماراتن است، نه یک سرعت. زمان می برد و نیاز به فداکاری، همکاری و یادگیری مستمر دارد. با این حال، این سفر ارزشمند است، زیرا منجر به ،ب و کاری قوی‌تر، انعطاف‌پذیرتر و موفق‌تر می‌شود که می‌تواند در حال حاضر و در آینده پیشرفت کند و به یک دنیای پایدار کمک کند.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. در مورد شرایط خاص خود باید از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1344804