ترکیه به دلیل حمایت از آزادی بیان سوئد، سوئد را از پیوستن به ناتو منع می کند – جاناتان تورلی


پرچم ،یهرجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ،یه مدت‌هاست که یکی از مخالف‌ترین رهبران آزادی بیان در جهان بوده است، به‌ویژه خواستار سانسور و دستگیری ،، که به اسلام توهین می‌کنند. اکنون اردوغان است مسدود ، سوئد از عضویت در ناتو، زیرا از محدود ، آزادی بیان خودداری می کند. این یک لحظه غم انگیز طنزآمیز برای اتحادی است که بر اساس ارزش های مش، غربی تلقی می شود. اکنون در گروگان یکی از اقتدارگراترین رهبران جهان است.

اردوغان ناراحت است زیرا راسموس پالودان، سیاستمدار سوئدی، در جریان تظاهرات آ، این هفته، قرآنی را در بیرون سفارت ،یه سوزاند. این یک اقدام نفرت انگیز و ترسناک بود. با این حال، این نیز نوعی سخنر، سیاسی است. من قبلاً در مورد فشار کشورهایی مانند ،یه برای وادار ، جهان به تصویب قو،ن توهین به مقدسات نوشته‌ام، اقدامی که به نظر می‌رسید ،ت اوباما و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، از آن حمایت ،د.

اردوغان اعلام کرد: واضح است که ،، که اجازه دادند جلوی سفارت ما چنین اهریمنی صورت بگیرد دیگر نمی توانند در رابطه با درخواست عضویت در ناتو از ما انتظار خیریه داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر می‌خواهید به اتحاد غربی بپیوندید، ارزش اصلی آزادی بیان را رد کنید.

سوئد در حال حاضر غار به فشار ،یه برای تغییر قو،ن و سرکوب حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک در این کشور.

با این حال، اکنون به نظر می رسد که می گوید اگر سوئد بر حمایت از آزادی بیان پافشاری کند، به سوئد اجازه نخواهد داد برای محافظت از روسیه در ائتلاف بپیوندد.


منبع: https://jonathanturley.org/2023/01/24/turkey-blocks-sweden-from-joining-nato-due-to-swedens-free-s،ch-protections/