حذف یک مجری از وصیت نامه (9 ژوئن 2023) – وصیت نامه / بی وصیت / برنامه ریزی املاک


10 ژوئیه 2023

وکلای دانکن لوئیس و شرکت


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

یکی از متداول ترین دستوراتی که دریافت می کنیم، درخواست حذف مجری یا مجریان از وصیت نامه است. این تصمیم به دلایل مختلفی اتخاذ شده است، اما بیشترین دلیل بر اساس از بین رفتن اعتماد بین مجری و ذینفعان است، به ویژه در مواردی که روابط حتی قبل از مرگ موصی یا موصی که وصیت نامه را تنظیم کرده بود، تیره شده بود.

این اغلب به وضعیتی منجر می شود که در آن ذینفعان نگران هستند که مجری گزارش کامل و من،ی از معاملات آنها با دارایی ارائه نکند یا این خطر واقعی وجود دارد که مجری وجوه دارایی را تلف کند و در نتیجه ذینفعان را بدون ارث باقی بگذارد. ما همچنین در عمل وضعیتی را می بینیم که در آن روابط بین خود مجریان تیره می شود و در نتیجه روند مدیریت را ناامید می کند و مانع از نتیجه گیری من، آن می شود و هیچ یک از مجریان حاضر به چشم پوشی از نقش خود به ،وان مجری نیستند.

بدیهی است که اولین رویکرد همیشه جستجوی راه حلی بین ذینفعان و مجریان است، زیرا نه تنها این گزینه عملی ترین و کم هزینه ترین گزینه است، بلکه پروتکل های حاکم بر منازعات وثیقه های مناقشه برانگیز، اتخاذ این رویکرد را ا،امی می کند. متأسفانه، به ویژه در مواردی که مجری از تعامل و ارائه موجودی کامل در مورد معاملات خود با دارایی امتناع می ورزد، همیشه یک راه حل قابل دستیابی نیست. این امر ناگزیر منجر به اقدام قانونی برای حذف رسمی مجری می شود.

نوع اقدام مورد نیاز بستگی به این دارد که آیا Grant of Probate قبلاً اخذ شده است یا خیر. در صورتی که اقدام برای حذف یک مجری پیش از اعطای اعطا باشد، درخواست در بخش خانواده برای «گذر از» یک مجری تحت قانون دادگاه های ارشد 1981 بخش 116 آغاز می شود که مقرر می دارد:

(1) اگر بنا به هر شرایط خاص به نظر دادگاه عالی ضروری یا مصلحت باشد که شخصی غیر از شخصی را به ،وان مدیر منصوب کند که برای این بخش، طبق قو،ن وراثتی مستحق اعطای اعطاست. دادگاه می تواند به تشخیص خود فردی را که مصلحت بداند به ،وان مدیر تعیین کند.

(2) هرگونه اعطای اداره تحت این بخش ممکن است به هر طریقی که دادگاه صلاح بداند محدود شود.»

در صورتی که درخواستی پس از اخذ Grant of Probate انجام شود، این درخواست اغلب بر اساس بخش 50 قانون اداره دادگستری 1985 انجام می شود که مقرر می دارد:

(1) در صورتی که درخواستی مربوط به دارایی شخص متوفی به موجب این بند توسط یا از طرف نماینده شخصی متوفی یا ذینفع دارایی به دادگاه عالی ارائه شود، دادگاه به تشخیص خود می تواند:

  1. تعیین نماینده شخصی متوفی به جای نماینده شخصی موجود یا نمایندگان متوفی هر یک از آنها.

  2. اگر دو یا چند نماینده شخصی متوفی وجود داشته باشد، انتصاب بیشتر یا بیشتر و نه همه آن افراد را خاتمه دهید.»

آزمون حذف معتمدین در مورد Letterstedt v Broers (1884) 9 App Cas 371 یافت می شود، جایی که توسط ،د بلکبرن اعلام شده بود که «اگر به نفع مدیریت عادلانه باشد، امانتداران باید برکنار شوند. اعتماد.

ضروری است که زودتر به جای دیرتر به دنبال مشاوره باشیم، زیرا اگر ذینفعی نگر، هایی را در رابطه با رفتار یک مجری ایجاد کرده باشد و او به سرعت اقدام نکند، به وضوح خطر از بین رفتن هر گونه ارثی را که به آنها تعلق می گیرد به همراه دارد. اولین اقدام نمایندگان قانونی شما معمولاً دستیابی به یک تصمیم است و فقط در صورتی که چنین تصمیمی غیرقابل اجرا باشد، اقدام دادگاه ضروری است.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: خانواده و ازدواج از ،ستان

ساختن خانواده از طریق رحم جایگزین: قانون جدید

برگس می

کمیسیون حقوقی ،ستان و و، و کمیسیون حقوقی اسکاتلند، در 29 مارس، گزارش و پیش‌نویس لایحه خود را منتشر ،د که جزئیات مسیر جدیدی را برای والدینی که قصد ایجاد خانواده‌های خود را از طریق رحم اجاره‌ای دارند، ارائه ،د.

شراکت

Shepherd and Wedderburn LLP

بسیاری از مشاغل کشاورزی با مشارکت اعضای خانواده یا نهادهای متعلق به خانواده اداره می شوند. پویایی یک مشارکت می تواند در طول زمان با فرض شرکا تغییر کند …


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1332092