سه شنبه، 24 ژانویه 2023 – چقدر جذاب


«جنگ صلیبی ضد دموکراتیک حزب جمهوری خواه کانزاس برای ممنوعیت سقط جنین. محافظه کاران بازی خوبی را در مورد اجازه دادن به ایالت ها برای تصمیم گیری در مورد سیاست سقط جنین تا زم، که یکی از ایالت ها از پایبندی به این خط امتناع کرد، صحبت ،د. مت فورد دارد این انشا آنلاین در New Republic.

نوشته شده در 8:52 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/01/24/#197596