شنبه، 21 ژانویه 2023 – چقدر جذاب


«مستند ساندنس اتهامات جدیدی را علیه قاضی دیوان عالی نشان می دهد. فیلم “عدالت” به اتهامات سوء رفتار ، علیه برت کاوانا می پردازد – با نکات بیشتری در راه است. Sean P. Means of The Salt Lake Tribune دارد این گزارش.

نوشته شده در 1:12 بعد از ظهر توسط هوارد باشمن«درون تحقیق دیوان عالی: تلفن های توقیف شده، استشهادات و بی اعتمادی. تحقیق درباره نشت افکار سقط جنین به منظور اصلاح این نهاد در میان کاهش اعتماد عمومی بود. در عوض، کارمندان می گویند، این سوء ظن را عمیق تر کرد و باعث ناامیدی شد. جودی کانتور خواهد داشت این مقاله در نسخه یکشنبه نیویورک تایمز.

نوشته شده در ساعت 12:58 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/01/21/#197407