شوک به سیستم – قانون جدید دفیبریلاتور و تأثیر آن بر مالکان/صاحبان –


17 مه 2023

پایپر آلدرمن


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

را لایحه دفیبریلاتور خارجی خودکار (دسترسی عمومی) 2022 (لایحه AED) هر دو مجلس پارلمان استرالیای ج،ی را تصویب کرده است و در حال حاضر در انتظار موافقت سلطنتی است. لایحه AED در موارد خاصی از مالکان (برخلاف ،نان) م،م می‌کند که دفیبریلاتورهای خارجی خودکار را در داخل ساختمان‌ها یا تأسیسات خود نصب کنند – لایحه AED همچنین مالکان را مسئول تعمیرات و نگهداری دفیبریلاتورهای خارجی خودکار و نمایش علائم آشکار می‌داند. و همچنین مالکان را م،م به رعایت برخی تعهدات گزارش دهی می کند.

مالکان این تعهدات را به طور قانونی بر عهده خواهند گرفت و به موجب این امر، مفهوم این امر این است که مالکان ممکن است وظیفه مراقبت گسترده‌تری را برای اطمینان از عملکرد، من، بودن دفیبریلاتورهای خارجی خودکار، در موقعیت‌های من،/در دسترس برای تسهیل استفاده مؤثر، بر عهده بگیرند. به وضوح شناسایی شده و در صورت نیاز و در صورت نیاز می توانند برای هدف مورد نظر خود مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، لایحه AED برای اطمینان از مدیریت صحیح استفاده از دفیبریلاتورها برای جلوگیری از هرگونه عواقب منفی ناشی از استفاده نادرست، بار بیشتری را بر دوش مالکان می گذارد.

نکته مهم این است که لایحه AED هیچ تعهدی را برای ،نان/مستاجران برای نصب دفیبریلاتورهای خارجی خودکار در محل اجاره/مجوز خود تحمیل نمی کند. این بدان م،ا نیست که این تعهدات ممکن است تحت سایر اصول قانونی از جمله سهل انگاری ایجاد نشوند.

چه نوع دارایی برای نصب دفیبریلاتور نیاز دارد؟

مفاد لایحه AED قابل اجرا برای مالکان از 1 ژانویه 2025 لازم الاجرا و اجرا می شود. لایحه AED مالکان را م،م می کند در شرایط زیر یک دفیبریلاتور در ساختمان خود نصب کنند:

  1. در صورتی که ساختم، که برای مقاصد تجاری استفاده می شود پس از 1 ژانویه 2025 شروع به ساخت می کند و مساحت آن بیش از 600 متر مربع است.

  2. در صورتی که ساختمان موجودی که برای مقاصد تجاری استفاده می‌شود، «کارهای عمده» (بیش از 100,000 دلار) پس از 1 ژانویه 2025 برای آن انجام شده است، پس از آن، مساحت طبقه آن ساختمان بیش از 600 متر مربع است.

  3. در جایی که ساختم، با مساحت بیش از 600 متر مربع (اعم از اینکه قبل یا بعد از 1 ژانویه 2025 ساخته شده باشد) پس از 1 ژانویه 2025 مورد تغییر کاربری برای مقاصد تجاری قرار گیرد. و

  4. جایی که یک ساختمان برای مقاصد تجاری استفاده می شود و دارای مساحتی بیش از 1200 متر مربع است.

مالک، که توسط لایحه AED گرفتار شده اند باید اطمینان حاصل کنند که برای هر 1200 متر مربع از سطح زمین، یک دفیبریلاتور خارجی خودکار نصب شده است. برای ساختمان هایی که موظف به نصب دفیبریلاتور خارجی خودکار با مساحت کف کمتر از 1200 متر مربع هستند، نیاز به یک دستگاه دفیبریلاتور خارجی خودکار محدود می شود.

عدم رعایت ا،امات ذکر شده در بالا به منزله تخلفی است که حدا،ر 20000 دلار جریمه دارد.

سایر تعهدات

مالک، که تحت شرایط نصب ذکر شده در بالا قرار دارند، م،م خواهند بود که هر دفیبریلاتور نصب شده را حداقل یک بار در هر دوره 12 ماهه نگهداری و آزمایش کنند. مالکان باید تلاش کنند تا هزینه های مربوط به نصب، نگهداری و آزمایش دفیبریلاتورهای اجباری را به ،وان یک دستگاه ،وجی از ،نان بازیابی کنند و برای مالکان عاقلانه خواهد بود که اطمینان حاصل کنند که رژیم ،وجی در هر اجاره تجاری به گونه ای من، تنظیم شده است که امکان بازیابی هزینه های متحمل شده توسط یک اجاره نامه را فراهم کند. مالک از لایحه AED پیروی می کند. بازیابی صریح چنین هزینه‌هایی به‌،وان ،وجی قابل بازیافت در یک اجاره تجاری برای حفاظت از قابلیت اجرا برای اه، بخش 26 قانون اجاره‌های ،ده‌فروشی و تجاری 1995 (SA) حیاتی خواهد بود. علاوه بر این، اجاره‌نامه‌های تجاری باید رزروهای خاص مالک را در بر گیرند که به مالکان اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز برای برآورده ، ا،امات نگهداری و آزمایش که در لایحه AED در نظر گرفته شده است، به مکان‌هایی دسترسی من، داشته باشند.

همچنین در قراردادهای اجاره باید مستاجران را م،م به انجام کلیه امور مورد نیاز برای تسهیل در انطباق مالک (به ،وان مالک) با لایحه AED کنند و مستاجران باید در مواردی که مستاجر، با فعل یا ، کاری، کاری را انجام می دهد که توانایی مالک را برای پیروی از مقررات مختل می کند، غرامت را جبران کنند. صورتحساب AED یا منجر به تخطی مالک از قبض AED می شود (از جمله حذف، بدون تایید صاحبخانه، دفیبریلاتور یا آسیب رساندن به دفیبریلاتور و عدم اطلاع صاحبخانه).

علاوه بر این، مستاجران باید مالکان را برای هرگونه ادعای ناشی از استفاده (یا عدم استفاده از) دفیبریلاتورها در اجاره خود آزاد کرده و غرامت بدهند، و همچنین در قراردادهای اجاره باید مستاجرین را م،م به اطمینان از وجود پرسنل من، برای کار و استفاده از دفیبریلاتورها کنند. با توجه به دستورالعمل های ساخت

لایحه AED همچنین مالکان را م،م می کند:

  • جزئیات مکان و زمان‌هایی را که عموم مردم به دفیبریلاتور در دسترس خواهند بود به وزیر ارائه می‌کنند تا وزیر را قادر سازد تا ثبت تمام دفیبریلاتورهای نصب شده را حفظ کند. و

  • علائمی را در نزدیکی دفیبریلاتور و همچنین بیرون و نزدیک ورودی ساختمان مربوطه نصب کنید که نشان می دهد دفیبریلاتور در نزدیکی آن قرار دارد.

ابهامات و نگر، ها

لایحه AED شامل تعریفی برای
“هدف تجاری” (که یک ،صر اساسی در تعیین اینکه آیا یک مالک مشمول لایحه AED خواهد بود) با این مفهوم که این اصطلاح ممکن است به طور گسترده تفسیر شود تا تمام اشکال استفاده هایی را که هدفی برای تجارت دارند، در بر بگیرد. این منجر به این می شود که منطقه (به جای استفاده) نشانه اصلی تعیین کننده در مورد اینکه آیا مالک درگیر تعهدات تحت لایحه AED است یا خیر.

همانطور که پیش نویس شده، لایحه AED در مورد ساختمان هایی که برای مقاصد داخلی استفاده می شوند اعمال نمی شود (مگر اینکه یک شرکت تجاری در ارتباط با این استفاده انجام شود) و مشخص نیست که آیا مالکان دارایی های خوابگاه دانشجویی ساخته شده توسط این لایحه تحت تاثیر لایحه AED قرار خواهند گرفت یا خیر. (چون می توان بحث کرد که هیچ شرکت تجاری برای این نوع طبقه دارایی بسته به ارائه خدمات مالک به ،نان وجود ندارد).

سایر نگر، های مربوط به لایحه AED عبارتند از:

  1. ا،امات مربوط به “کارهای اصلی” نشان نمی دهد که آیا این کار در مجموع یا مجزا است، و هرگونه بهبود، تعمیر یا سایر تغییرات فیزیکی در یک ساختمان می تواند به گونه ای هماهنگ شود که از آستانه 100000 دلار تجاوز نکند. مشروط به هر شکلی از ا،امات زم، (که باعث ابهام می شود).

  2. مساحت طبقه تعریف نشده است، بنابراین روش اندازه گیری برای اه، لایحه AED مشخص نیست (از جمله اینکه آیا روش اندازه گیری شورای املاک استرالیا محدود است یا خیر). و

  3. هیچ نسخه ای در لایحه AED در مورد اینکه دفیبریلاتورها باید کجا نصب شوند و اینکه آیا دفیبریلاتورها باید در مکان های قابل دسترس عموم (به ویژه مناطق مش،) نصب شوند، وجود ندارد. علاوه بر این، زم، که مستاجر کل ساختمان را اجاره می کند (بدون فضاهای قابل دسترس برای عموم) مشخص نیست که دفیبریلاتورها باید کجا نصب شوند. مالکان/صاحبان باید نسبت به محل نصب دفیبریلاتورها (که ممکن است در ساختمان های چند مستاجر کار دشواری است) دقت کنند و مالکان/صاحبان باید اطمینان حاصل کنند که محل دفیبریلاتورها به وضوح شناسایی شده است.

نتایجی که اظهار شده

در مرکز لایحه AED تعهداتی است که بر مالکان تحمیل شده است. این امر منطق را در زمینه کل ترتیبات اجاره زمین (که در آن تملک و کنترل ساختمان کاملاً با ،نین است) نفی می کند. نگر، دیگر این است که مالکان به ،وان هدف اصلی برای انطباق شناسایی می‌شوند که به طور بالقوه مسئولیت مالک را در جایی که دفیبریلاتورها در مکان‌های من، نصب نشده‌اند، به درستی نگهداری نمی‌شوند و به‌طور آشکار شناسایی یا به درستی کار نمی‌کنند، افزایش می‌دهد. به همین دلیل، اجاره نامه ها باید به گونه ای طراحی شوند که بسیاری از این مسئولیت ها (و خطرات مربوط به نصب، نگهداری و استفاده از دفیبریلاتورها) را با عهدنامه ها، آزادسازی ها و غرامت های من، به مستاجرین منتقل کنند.

محتوای این مقاله به منظور ارائه یک راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: مطابقت از استرالیا


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1316718