مشخصات قانونی و نحوه سازش طبق ماده 35 الف قانون وکالت – ورشکستگی/ورشکستگی


ماده 35/الف قانون وکالت شماره 1136 تشریفات مصالحه ای را که توسط وکلا انجام می شود تنظیم می کند. آیین نامه مورد بحث به شرح زیر است:

وکلای دادگستری باید طرف مقابل را با موکل خود در مورد دعاوی و رسیدگیی که قبل از اقامه دعوی یا قبل از تشکیل جلسه اول به آنها ارجاع داده است فقط در مواردی که به اراده خود به دست می آورند دعوت کنند. در صورتی که طرف مقابل دعوت را اجابت کرد و به سازش رسیدند، صورتجلسه باید شامل موضوع سازش، مکان، تاریخ و مواردی که طرفین انجام می‌دهند، مش،اً به امضای وکلا و موکلین برسد. این صورتجلسه به موجب ماده 38 قانون اجرائیه و ورش،تگی مورخ 09/06/1332 و قانون شماره 1383 دارای خصوصیات حکمی است.

سازش که به موجب قانون وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، رویه‌ای است که وکلای طرفین به درخواست طرفین و کلیه مسائل تشریفاتی و ماهوی در محدوده حل اختلاف قبل از اقامه دعوی یا اولین جلسه رسیدگی گرد هم می‌آیند. برگزار شد. سازش باید در صورتجلسه ای ثبت شود که نشان دهنده این توافق بین طرفین باشد.

این مقاله توضیح می دهد که سازش چیست، ویژگی های قانونی آن، روند آن، صورتجلسه سازش و ماهیت ا،ام آور آن.

محدوده مصالحه

سازش در اختلافاتی که ناشی از نظم عمومی نیست و طرفین ممکن است با اراده خود (از طریق سازش) به نتیجه دعوی دست یابند، قابل اجرا است. از این حیث امکان سازش به ویژه در اختلافات مربوط به مطالبات پولی وجود دارد. بر اساس قانون وکلای دادگستری در مواردی که دعوی در مورد آنها طرح نشده و یا اولین جلسه رسیدگی نشده در حدود ماده 35/الف امکان پذیر است.

مذاکرات سازش

وکیل طرف درخواست کننده، قصد سازش را که موضوع اختلاف را نشان می دهد، کتباً به طرف دیگر اعلام می کند. در اطلاعیه زمان و مکان مذاکرات سازش نیز قید می شود. طرفی که دعوتنامه سازش را دریافت می کند باید ظرف دو هفته به طرف دیگر از پاسخ مثبت یا منفی خود اطلاع دهد. در صورت عدم پاسخگویی در این مدت، دعوتنامه منفی تلقی می شود. در پی پاسخ مثبت وکیل طرف مقابل در مورد سازش، وکلای طرفین در محل از پیش توافق شده ملاقات می کنند. شرکت خود طرفین اجباری نیست. اما حضور شخص طرف در جلسه به م،ای عدم حضور وکیل حاضر در جلسه نیست.

لازم به ذکر است که سازش رویه ای است که تماماً توسط وکلای طرفین انجام می شود و شرکت وکلای طرفین در جلسه ا،امی است. حتی اگر طرفین مایل به ادامه روند سازش باشند، اگر یکی از وکلای دادگستری مایل به ادامه روند نباشد، روند سازش ادامه نخواهد داشت. اینکه وکیل یکی از ویژگی‌های اساسی در روند سازش است، مهمترین معیاری است که سازش را از میانجیگری اختیاری متمایز می‌کند. همچنین طرف می‌تواند شخصاً در جلسه حاضر شود و با میانجیگری صورت‌جلسه نهایی را تنظیم و امضاء کند، اما در سازش، طرفین نمی‌توانند بدون وکیل در جلسه حاضر شوند و صورت‌جلسه سازش را تنظیم و امضا کنند.

مذاکرات سازش باید تا اولین جلسه استماع انجام شود. اگرچه وکلای دادگستری پس از طرح دعوا و اولین جلسه به درخواست طرفین تشکیل جلسه داده و در مورد حل اختلاف به توافق می رسند، اما نمی توان این جلسه را در حیطه سازش مقرر در ماده 35/الف ق. قانون وکلا.

شرکت کنندگان در فرآیند سازش موظفند انواع اطلاعات، اسناد و مدارک تهیه و ارائه شده به صورت شفاهی یا به هر نحوی که به دست آورده اند را محرمانه نگاه دارند. مواردی که طرفین و وکلای دادگستری در جریان مذاکرات سازش ارائه می کنند به هیچ وجه توسط وکلا قابل افشا نیست. در غیر این صورت وکیل مسئول خواهد بود.

اظهارات یا توضیحاتی که طرفین یا وکلای دادگستری در مدت سازش کرده اند، در صورت اقامه دعوی پس از عدم سازش نمی تواند به ،وان دلیل ارائه شود. به ،وان مثال، ممکن است بدهکار اذعان کرده باشد که بدهی دارد و در جریان مذاکرات سازش که برای حل اختلافی که موضوع آن بدهی مالی است، متعهد به پرداخت آن شده باشد. بدهی در دعوی در صورت عدم سازش طرفین.

دقیقه سازش

پس از پایان مذاکرات سازش، پروتکلی توسط وکلای دادگستری برای حل اختلاف تنظیم می شود که این پروتکل به ،وان «صورتجلسه سازش» تعریف می شود. اطلاعاتی که باید در پروتکل تطبیق گنجانده شود به شرح زیر است:

– بی،ه تنظیم صورتجلسه طبق ماده 35 الف قانون وکلای دادگستری.

– اطلاعات طرفین (نام، نام خانوادگی، شماره شناسه جمهوری ،یه، آدرس)

– نام، نام خانوادگی، کانون وکلا و شماره ثبت وکلای طرفین،

– مکان و تاریخ دقیقه،

– خلاصه دعاوی و دفاعیات طرفین و اختلاف و سازش.

– حقوق و تعهدات طرفین به ،وان نتیجه توافق،

– صورتجلسه سازش طبق ماده 38 قانون ورش،تگی و اجرائیات دارای ویژگی قضاوت است.

– هزینه های مصالحه و/یا دعوی چگونه توسط طرفین پوشش داده می شود.

– امضای طرفین و وکلای آنها (حتی در صورت عدم حضور طرفین در جلسه، صورتجلسه باید حاوی امضای طرفین باشد)

– تعداد رونوشت صورتجلسه و تعداد رونوشت هایی که به طرفین و وکلای دادگستری داده شده است.

ویژگی حقوقی صورتجلسه سازش

صورتجلسه سازش به استناد ماده 38 و ماده 68/الف قانون اجرا و ورش،تگی دارای ویژگی های لازم الاجرا است. به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین به تعهد مندرج در صورتجلسه سازش عمل نکند، طرف مقابل حق دارد صورتجلسه سازش را مستقیماً به ،وان حکم دادگاه در جریان اجرای احکام قرار دهد. در این محدوده، حتی اگر در صورت‌جلسه سازش «قابلیت اجرا» وجود نداشته باشد، صورتجلسه همچنان ویژگی‌های یک حکم را دارد.

حتی در صورت تنظیم صورتجلسه سازش، در صورت عدم توافق طرفین در فینال، صورتجلسه سازش معتبر نخواهد بود.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1304626