وبینار: با توجه به قانون استارت‌آپ نیجریه و فرصت‌های فناوری –


13 فوریه 2023

قانونی بلوط

برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

قانون استارت‌آپ نیجریه محصول تلاش مش، ،ت و جامعه فناوری برای ایجاد یک ا،یستم راه‌اندازی فناوری برای استفاده من، از اقتصاد دیجیتال و استعدادهای مرتبط با فناوری است.

این قانون به موقع و ضروری است زیرا برای بهبود جامعه فناوری ما نسبت به وضعیت سایر حوزه های قضایی کار می کند. چارچوب قانونی و نهادی برای توسعه فناوری دیجیتال ما، محیطی من، را برای رونق استارت‌آپ‌های فناوری در نیجریه ایجاد کرده است. این امر با معرفی یک مدل یک مرحله ای برای ارتباطات، پشتیب،، ثبت نام و غیره از طریق راه اندازی پورتال پشتیب، و مشارکت استارت آپ، مشوق های مالیاتی و مالی، تامین مالی از طریق صندوق راه اندازی و اولیه، آموزش ها و فرصتی برای راه اندازی یک منطقه توسعه فناوری، از جمله. این امر مست،م آن است که شرکت ها بیش از 10 سال وجود نداشته باشند و اه، آن ایجاد، نوآوری، تولید، توسعه یا پذیرش یک محصول، خدمات یا فرآیند نوآورانه فناوری دیجیتال منحصر به فرد باشد.

این قانون همچنین برنامه‌های شتاب‌دهنده و انکوباتور را معرفی می‌کند که به منظور ارائه مشاوره و کمک آموزشی به استارت‌آپ‌ها برای کمک به رشد آن، و همچنین ارائه پشتیب، در ایجاد و توسعه یک استارت‌آپ، ترویج نوآوری و فعالیت‌های مرتبط از طریق ارائه خدمات اختصاصی طراحی شده‌اند. فضاها و خدمات فیزیکی

پلتفرم ایجاد شده از طریق قانون در واقع فناوری دیجیتال و فعالیت های مرتبط را تا حدی بهبود می بخشد که ممکن است به بازیگران بین المللی تبدیل شوند و در مقیاس جه، به رقابت بپردازند. در صورتی که ،ت اطمینان حاصل کند که قانون به درستی مطابقت دارد و نهادها و دفاتر مربوطه که توسط این قانون تنظیم شده اند وظایف خود را به طور مؤثر انجام می دهند، هدف قانون نه تنها قابل دستیابی بلکه پایدار می شود.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: حقوق شرکت/تجاری از سراسر جهان

چگونه سرمایه گذاران را برای تامین مالی استارتاپ خود جذب کنیم؟

مشاوران مورد اعتماد

بنابراین شما یک ایده ،ب و کار درخشان دارید، اما برای پیشبرد این ایده تجاری یا رشد آن (در هر صورت) به بودجه نیاز دارید. اینجاست که یک سرمایه گذار وارد تصویر می شود.

انطباق اولیه برای استارت‌آپ‌های فناوری

Sidebrief Inc.

این مقاله ملاحظات اصلی انطباق را که استارت‌آپ‌های فناوری داخلی و خارجی باید قبل از انجام اقداماتی برای راه‌اندازی عملیات تجاری در نیجریه در نظر بگیرند، برجسته می‌کند.

ChatGPT: یک ابزار یا خطر مفید برای وکلا؟

آفریقا

ChatGPT نوید (یا تهدیدکننده) است که روش کار مردم در بسیاری از صنایع را دوباره ابداع می کند. این تحول چگونه بر صنعت حقوقی تأثیر می گذارد – آیا استفاده از آن خطراتی دارد؟


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1282532