Patently-O Bits and Bytes اثر Juvan Bonni


Patently-O Tools

در وبلاگ مش، شوید
اکنون حدود 25000 نفر هر روز صبح Patently-O را از طریق ایمیل دریافت می کنند.

یک شغل ثبت اختراع پیدا کنید
ما مرتباً مشاغل برتر ثبت اختراع را از شرکت ها، شرکت ها، و موسسات ،تی و آموزشی ارسال می کنیم.

یک شغل ثبت اختراع ارسال کنید
در میان بیش از 15000 بازدید کننده ماهانه هیئت شغلی، که بسیاری از آنها متخصصان ثبت اختراع در شرکت ها و شرکت های بزرگ هستند، یک متخصص ثبت اختراع پیدا کنید.


منبع: https://patentlyo.com/patent/2022/12/patently-bits-and-bytes-by-juvan-bonni-84.html