The TaxLetter: قرض گرفتن از RRSP: آیا می توانید؟ – مسئولان مالیات


قرض گرفتن این روزها می تواند بسیار دردناک باشد. نرخ های بهره پایین و آن نرخ متغیری که چند سال پیش گرفتید از بین رفته است. هر یک از این دو می تواند باعث سوزش سر دل شود. بنابراین، جای تعجب نیست که من مدام به مقاله ای فکر می کنم که مدتی قبل درباره توانایی قرض گرفتن از RRSP شما نوشتم. در واقع، من یک تماس غیرمنتظره از ،ی دریافت کردم که مقاله من را خوانده بود و از او پرسید که چگونه می تواند کار کند. بنابراین فکر کردم ارزش دارد که مقاله خود را پاک کنم و نسخه 2023 آن را انجام دهم.

قانون طلایی که همه ما می د،م این است – قبل از اینکه وقتش برسد، RRSP خود را پس نگیرید. در غیر این صورت ممکن است با یک جریمه مالیاتی سنگین مواجه شوید (این به این دلیل است که می‌تو،د صورت حساب مالیاتی خود را هنگام مشارکت در RRSP کاهش دهید). اما، با هر قانون، همیشه استثنا وجود دارد. در این مورد، سه نفر از آنها. اساساً، شما می تو،د به صورت پیش از موعد به وجوه RRSP خود بدون اعمال جریمه به شرح زیر دسترسی داشته باشید.

  1. طرح ،یداران خانه

  2. طرح یادگیری مادام العمر

  3. وام مسکن RRSP

طرح ،یداران خانه

اگر به دلیل ،ید خانه به پول از RRSP خود نیاز دارید، این طرح جایگزینی برای برداشت خارج از خانه است. برداشت معاف از مالیات تا سقف 35000 دلار را می توان تحت “طرح ،یداران خانه” انجام داد (قبل از مارس 2019، این مبلغ به 25000 دلار محدود شده بود). اساساً، انصراف فقط در صورتی طراحی شده است که شما یا همسرتان – – در صورت ازدواج قانونی یا متعارف – “برای اولین بار” ،یدار خانه باشید (قانون بازگشت چهار ساله اعمال می شود – به زیر مراجعه کنید). برداشت باید در ا،اط مساوی طی 15 سال بازپرداخت شود. تا جایی که حداقل بازپرداخت برای یک سال انجام نشود، ،ری از درآمد شما مشمول مالیات می شود. دوره بازپرداخت 15 ساله در دومین سال تقویمی پس از سال تقویمی برداشت RRSP شروع می شود. پرداخت های انجام شده در 60 روز اول سال به ،وان بازپرداخت سال قبل مح،ه می شود. به ،وان مثال، اگر در سال 2023 برداشت انجام دهید، باید بازپرداخت RRSP را تحت طرح ،یداران خانه تا 1 مارس 2024 شروع کنید.

هیچ محدودیت خاصی برای “دوبرابر ،” در برداشت وجود ندارد، به ،وان مثال، جایی که یک خانه در اجاره مش، نگهداری می شود. برای مثال، زن و شوهر با هم ممکن است تا 70000 دلار (ی،ی تا 35000 دلار از طرح هر همسر) برداشت کنند.

شما به طور کلی برای این طرح واجد شرایط هستید به شرطی که:

  • قبلاً هرگز در برنامه شرکت نکرده اید.

  • شما توافق نامه ای را برای ساخت یا ،ید یک خانه واجد شرایط امضا کرده اید.

  • خانه (یا ملک جایگزین) تا 1 اکتبر سال بعد از سالی که وجوه را از RRSP دریافت کرده اید ،یداری یا ساخته شده است یا (در برخی موارد برنامه های افزودنی موجود است). و

  • شما قصد دارید خانه را به ،وان محل اصلی س،ت خود در مدت یک سال پس از ،ید یا ساخت خانه اشغال کنید.

در نهایت، یک قانون “نگاه به عقب” مالکیت خانه تحت س،ت توسط شما یا همسرتان (از جمله همسر “معامله”) را برای مدت چهار سال یا بیشتر ممنوع می کند. اگر در حال حاضر به ،وان اولین ،یدار در نظر گرفته نمی شوید، ممکن است بعداً، پس از گذشت دوره چهار ساله، به ،وان ،یدار برای اولین بار در نظر گرفته شوید. به ،وان مثال، اگر در سال 2017 خانه ای را که قبلا در آن زندگی می کردید فروختید، ممکن است بتو،د در سال 2023 شرکت کنید، یا اگر خانه را در سال 2018 فروختید، ممکن است بتو،د در سال 2024 شرکت کنید.

آیا برداشتن طرح ،ید خانه ایده خوبی است؟ مشکل بزرگ طرح ،ید خانه این است که ممکن است در جریان نقدینگی گرفتار شوید که می‌تواند منجر به جریمه‌های مالیاتی شود. اولاً، تخلیه جریان نقدی ناشی از بازپرداخت به طرح ممکن است بر توانایی شما در انجام مشارکت‌های منظم و قابل ،ر مالیاتی RRSP در آینده تأثیر بگذارد. بنابراین، بدون حذف RRSP، صورتحساب مالیاتی شما می تواند افزایش یابد. بدتر از آن، اگر بازپرداخت مورد نیاز طرح ،ید خانه، که قابل ،ر نیست، به موقع انجام نشود، از مزایای مالیاتی بیشتری برخوردار خواهید شد. در صورت فوت یا عدم اقامت در کانادا ممکن است قو،ن سخت تری اعمال شود. (توجه: در صورتی که کمتر از 90 روز قبل از برداشت انجام شود، محدودیت ها برای ،ر مشارکت های معمولی RRSP اعمال می شود).

اگر شما یا همسرتان در شرف کاهش مالیات هستید (مثلاً برنامه هایی برای بازنشستگی از نیروی کار وجود دارد)، طرح ،یداران خانه ممکن است منطقی تر باشد. به ،وان مثال، منافع مشمول مالیات ناشی از عدم بازپرداخت ممکن است در این شرایط پیامدهای مالیاتی نامطلوب اندکی داشته باشد یا بدون آن باشد.

شرکت در طرح ،یداران خانه معمولاً شرط بهتری نسبت به انصراف کامل از طرح شما است، که یک افزودنی مستقیم به درآمد مشمول مالیات شما در سال برداشت است.

طرح یادگیری مادام العمر

برداشت های معاف از مالیات از RRSP ها نیز برای حمایت از آنچه ،ت «یادگیری مادام العمر» می نامد مجاز است. با گرفتن صفحه ای از “طرح ،ید خانه”، می تو،د تا 10000 دلار در سال از RRSP خود برداشت کنید – تا حدا،ر 20000 دلار در یک دوره 4 ساله – اگر در یک برنامه آموزشی یا آموزشی واجد شرایط ثبت نام کرده باشید (معمولاً تمام وقت به مدت حداقل سه ماه در طول سال).

برداشت ها در یک دوره 10 ساله در ا،اط مساوی به RRSP قابل بازپرداخت هستند. در غیر این صورت سود مشمول مالیات خواهد بود. بازپرداخت ها معمولاً باید در سال بعد از آ،ین سال ثبت نام تمام وقت، یا در سال ششم پس از اولین انصراف، اگر زودتر شروع شود.

اگر RRSP ندارید، نمی‌تو،د آن را راه‌اندازی کنید و بلافاصله تحت برنامه یادگیری مادام‌العمر برداشت کنید. قبل از اینکه بتو،د از درآمد خود ،ر کنید، سهم باید حداقل 90 روز در RRSP باشد. اگر قبلاً RRSP دارید، باید 90 روز از تاریخ هر کمکی نیز منتظر بم،د تا بتو،د ،ر را دریافت کنید و وجوه را برداشت کنید.

آیا کناره گیری از آموزش مادام العمر ایده خوبی است؟ پاسخ تقریباً مشابه طرح ،ید خانه است. بدون شک، نیاز به تامین مالی بازپرداخت های RRSP در توانایی شما برای پرداخت منظم و قابل ،ر مالیات RRSP اختلال ایجاد می کند. این مشکل ممکن است زم، رخ دهد که شما در یک گروه مالیاتی بالاتر از زم، که برداشت RRSP انجام شده است هستید. اگر چنین باشد، ممکن است اغلب منطقی باشد که فرصت «یادگیری مادام‌العمر» را «از دست بدهید» و یک برداشت معمولی مشمول مالیات از RRSP خود برای تأمین بودجه آموزش انجام دهید. پس از آن می تو،د با ورود مجدد به نیروی کار، یک سهم عادی ،ر مالیات بدهید. معافیت اولیه شخصی اکنون 15000 دلار از درآمد مشمول مالیات (برای سال 2023) را پوشش می دهد، بدون در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی شهریه و تحصیل، که ممکن است برای جلوگیری از انصراف نیز در دسترس باشد.

وام مسکن RRSP

طرح‌های ،یداران خانه و یادگیری مادام‌العمر وام‌های واقعی نیستند (در عوض، اگر وجوه را در محدوده زم، قابل اجرا به RRSP خود بازنگرد،د، جریمه‌های مالیاتی اعمال می‌شود). با این حال، وام مسکن RRSP یک وام واقعی است. شما می تو،د از RRSP خود وام بگیرید مشروط بر اینکه توسط بیمه گر راهن بیمه شده باشد. Ca،a Mortgage Housing Corporation (CMHC) اصلی ترین است، اما دو مورد دیگر که من از آنها اطلاع دارم عبارتند از Sagen (قبلا Genworth کانادا) و Ca،a Guaranty Mortgage Insurance Company. این یک استثنا از این قاعده است که یک RRSP نمی تواند وام مسکن دارنده طرح یا یکی از اعضای خانواده را نگه دارد.

ممکن است از وام خود برای پرداخت وام مسکن خود استفاده کنید. بنابراین، به جای پرداخت سود وام مسکن به بانک، خودتان پرداخت می کنید. در این مورد، سود شما تا حد زیادی بر اساس تفاوت بین نرخ های بهره ای است که در غیر این صورت برای وام مسکن خود می پردازید (ی،ی این همان چیزی است که شما “پس انداز می کنید”) و بازدهی که در صورت عدم پرداخت به RRSP خود خواهید داشت. این استراتژی را دنبال کنید علاوه بر این، اگر بیشتر از بازدهی که در یک سرمایه گذاری معمولی به دست می آورید، به RRSP خود پرداخت می کنید، بر اساس مالیات معوق، پول بیشتری در طرح خود خواهید داشت.

هیچ قانون مالیاتی وجود ندارد که شما باید از وام RRSP خود برای پرداخت وام مسکن خود استفاده کنید یا حتی پول را در خانه خود بگذارید. برای این موضوع، قو،ن مالیاتی ایجاب می کند که وام باید توسط املاک و مستغلات کانادا تضمین شود. بنابراین، ممکن است از وام، برای مثال، برای تأمین مالی یک تجارت جدید استفاده شود (البته، بیمه‌گر وام مسکن باید استفاده را تأیید کند). علاوه بر این، اگر پول برای ،ب و کار یا سرمایه گذاری استفاده شود، سود به طور کلی باید برای وام گیرنده ،ر مالیات باشد. موضوع یک موضوع غیر مالیاتی است، اگرچه باید مطمئن شوید که شرکت بیمه وام مسکن با استفاده از وجوه قرض‌گرفته شده موافقت می‌کند. به ،وان مثال، CMHC اجازه این وام‌های «،وج سهام» را نمی‌دهد. همچنین محدودیت هایی در مورد نوع ملک ،یداری شده و همچنین قیمت کل ،ید خواهد داشت. بنابراین، ممکن است ارزش صحبت با شرکت های دیگر را داشته باشد.

به گفته CanRev، “وام مسکن RRSP” – که باید توسط املاک و مستغلات کانادا تضمین شود – باید دارای شرایط تجاری عادی از جمله نرخ بهره بازار باشد.

ممکن است فکر کنید که این یک ایده عالی است و به این فکر می کنید که آیا باید ثبت نام کنید؟ خوب، یک کلمه احتیاط. دریافت وام مسکن RRSP آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست. برای یک چیز، ارائه دهندگان بیمه تمایل زیادی به ارائه بیمه دارند، به خصوص، همانطور که برخی معتقدند، زم، که شما از RRSP خود وام می گیرید، ممکن است خطر نکول بالاتری وجود داشته باشد. چرا؟ خوب، برخی از مردم ممکن است فکر کنند که وقتی از خودشان وام می گیرند، شاید اگر یک یا دو پرداخت از دست برود مشکل چند، نیست. با این حال، CRA نیز در اینجا با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا شما عملاً بدون بازپرداخت آن، مالیات پولی را از RRSP خود دریافت خواهید کرد. بنابراین، نمی توانم تاکید کنم که اگرچه این وام امکان پذیر است، اما در عمل ممکن است سخت تر از آن چیزی باشد که در ابتدا فکر می کنید.

نکته مالیاتی شماره 1. یکی از کاربردهای جالب وام مسکن RRSP می‌تواند این باشد که کمکی به RRSP خود بکنید – ی،ی اگر در گذشته از سهم RRSP خود استفاده نکرده‌اید. این کار به این صورت است: RRSP شما یک وام رهنی به شما می دهد. سپس، عواید را مستقیماً به RRSP خود – به ،وان کمک جبر، – برمی‌گرد،د و بر اساس میزان مشارکت خود، ،ر مالیات دریافت می‌کنید.

نکته مالیاتی شماره 2. امکان اعطای وام رهنی RRSP به یکی دیگر از اعضای خانواده وجود دارد. همچنین می توان (حداقل از نظر تئوری) مانور وام مسکن RRSP را بر اساس رهن دوم یا حتی ملک تعطیلات انجام داد. با این حال، ممکن است همیشه در این شرایط امکان دریافت بیمه رهن وجود نداشته باشد، زیرا بیمه‌گران تمایل دارند از خطرات مرتبط با یک ملک غیر درآمدی اجتناب کنند (به خصوص اگر قبلاً مشمول وام مسکن بانک دیگری باشد).

در ابتدا توسط The TaxLetter منتشر شد.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1281662